Om portalen

Nedan kan du bland annat läsa om vem som står bakom portalen

Amastens portal för det öppna bredbandsnätet är en marknadsplats där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet inom Amasten. Portalen drivs av iTUX Communication AB. Läs mer om iTUX på itux.se..